Курси іспанської мови

Курси іспанської мови у Львові

Ispanska.com.ua та Мовний Центр Вишинських "Portuñol" надають послуги з вивчення іспанської мови на рівнях "А" та "B". Також проводять індивідуальні заняття з вдосконалення знань та навичок з іспанської мови на рівні "C". Опановувати іспанську допомагають спеціалісти центру і колишні та теперішні викладачі іспанської філології ЛНУ ім. І. Франка.

Рівні вивчення іспанської

Вміння та навички, по закінченні курсу
А1 Розуміти і вживати загальновідомі побутові вирази та прості речення повсякденного використання. Уміння надати просту інформацію про себе чи представити інших. Ставити конкретні запитання щодо інших осіб, їхнього місця проживання, знайомств, а також відповідати на ці запитання. Вміння порозумітися з носіями мови, якщо вони розмовляють повільно і чітко.
А2 Розуміння речень і часто вживаних висловів, які використовуються у знайомих для Вас сферах, (надати достатню інформацію про себе, родину, покупки, заняття, роботу, близьке оточення). Вміння порозумітися у звичайних ситуаціях для обміну простою інформацією про відомі речі. Вміння описати власне походження, освіту та важливі аспекти з минулого, теперішнього та майбутнього.
B1 Розуміти основний зміст письмових та усних текстів, в яких вживається загальновживана лексика, пов'язана з роботою, навчанням, дозвіллям або повсякденними ситуаціями. Уміння вести розмову в більшості ситуацій і контекстів. Здатність сформулювати та відтворити письмово свої думки щодо відомих тем, наприклад, опис подій, бажань, планів, прагнень, спогадів, мрій, намірів тощо.
B2 Розуміти основний зміст письмових текстів на абстрактні теми, які включають різні граматичні та лексичні форми або мають тематично-фахове спрямування. Вміння спонтанно вести невимушену розмову з носіями мови та чітко і детально висловлювати свої думки.
C1 Невимушено висловлювати думки в письмовій та усній формі на різноманітні теми. Уміння результативно і різнопланово використовувати мову у суспільному та професійному житті та навчанні. Чітко і вичерпно висловлюватися, використовуючи різноманітні синтаксичні засоби та конструкції.
C2 Узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел не залежно від їх складності або абстрактності. Спонтанно і плавно передавати різноманітні граматичні та семантичні відтінки, з використанням складних структур і виразів.