Технічний іспанський переклад

Технічний переклад на іспанську  або з  іспанської мови

Технічний іспанський переклад — це вузькоспеціалізований переклад, що використовується для обміну спеціальною науково-технічною інформацією між людьми. В основі технічного перекладу лежить формально-логічний стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособовістю.

В залежності від способів обробки вихідного матеріалу нашими перекладачами іспанської мови розрізняються різні види технічного перекладу, а саме: письмовий переклад, реферативний переклад, анотаційний переклад, усний переклад, який є основною формою взаємопорозуміння, наприклад, для навчання використання іноземного обладнання на великому промисловому підприємстві.

Досвід та критерії технічного перекладу

Володіємо великим досвідом роботи з технічним перекладом іспанської мови в різних галузях промисловості, найперше таких як: деревообробна, автомобільна, легка, харчова тощо. Критерії, яких дотримуються наші іспаномовні перекладачі завжди залишаються незмінними: знання іспанської мови в ступені, достатньому для розуміння іспанської термінології; знання української мови, в ступені, достатньому для грамотної передачі складних особливостей технічної лексики; самодостатнє знання технічної галузі, для якої використовується переклад за мовною парою "іспанська-українська".

Основною проблемою технічного іспанського перекладу є необхідність поєднання знання мови із основами знанням техніки. При потребі, ми використовуємо додаткове редагування письмового тексту профільними технічними фахівцями.