Переклад та нотаріальне засвідчення

Усний переклад іспанська Львів

Людська натура дуже проста – вона завжди хоче отримати максимум якості за мінімум часових та фінансових затрат. Саме цей принцип ми ставимо на вершину довершеності, поряд з іншими, не менш важливими індивідуальними та корпоративними якостями, такими як фаховість, порядність, конфіденційність, відповідальність тощо, виконуючи замовлення з перекладу на іспанську мову чи перекладаючи з іспанської на українську мову.

Чому ми

Нашою перевагою при виборі виконавця Вашого замовлення, є те, що ми працюємо, майже винятково тільки з іспанською та португальською мовами, і працюємо якісно та з усвідомленням того, що виконуємо роботу, яку обожнюємо і завжди намагаємося діяти так, щоб результат нашої діяльності був важливішим, аніж ймовірна майбутня винагорода за плоди досягнення результату.

Нотаріальне засвідчення перекладів

Переклад на іспанську чи з іспанської мови засвідчується нотаріально у випадках необхідності надання юридичної сили перекладеному документові при поданні у державні органи чи для подальшої легалізації.

Нотаріальне засвідчення перекладів на іспанську та з іспанської мови

При нотаріальному засвідченні відповідності перекладу з іспанської мови на українську чи навпаки, документи, які підлягають перекладу, повинні відповідати певним вимогам, а саме: не повинні суперечити чинному законодавству як за сутністю, так і за формою, мати юридичне значення, бути надрукованим на «фірмовому» бланку підприємства чи установи, містити вихідний номер та дату видачі, підписані відповідальною особою (саме тою, яка вказана в документі), містити гербову печатку або печатку з ідентифікаційним кодом установи, якщо установа не має гербової печатки, а якщо це іноземний документ, містити штамп апостиль або консульську легалізацію.

Нотаріус засвідчує не вірність іспанського перекладу документа, а справжність підпису перекладача зробленого ним власноруч під перекладом.

Засвідчення вірності перекладу регулюється ст. 79 Закону України “Про нотаріат”. Засвідчуючи вірність підпису перекладача, нотаріус повинен встановити його особу. Натомість перекладач, поряд з документом, що встановлює його особу, повинен представити документ, який стверджує його кваліфікацію.

Переклад робиться з усього тексту документа, в тому числі перекладаються печатки і штампи. Переклад на іспанську чи з іспанської мови виконується на окремому аркуші чи аркушах. Він прикріплюється до оригіналу документа, прошнуровується і скріплюється підписом нотаріуса та його печаткою.

Існує альтернативний спосіб засвідчення перекладу, коли в документі (доручення, заповіт тощо) текст вписується обидвома мовами на одній сторінці (сторінках), розділеній вертикальною рискою, таким чином, щоб текст українською мовою розташовується на лівій стороні, а переклад на іспанську на правій. В такому випадку, документ підписується як зацікавленою особою, так і перекладачем.

Цінова та часова політика

В силу багатьох чинників, ми завжди можемо запропонувати кращі умови на ринку виконання іспанських перекладів. Вартість перекладу та нотаріального засвідчення в залежності від типу документу, Ви можете довідатися перейшовши за посиланням на наш основний сайт.

Довірте свій переклад професіоналам!