Медичний іспанський переклад

Медичний переклад – це дуже відповідальна процедура належної передачі іспанською чи українською мовою інформації, яка стосуються медичної сфери та притаманна фармацевтичному, біохімічному та біологічному напрямках, медичним приладам та обладнанню.

Медичний переклад з іспанської мови

Виконуємо переклад наступних медичних документів:

 • Навчальні медичні програми з медуніверситетів.
 • Лікарські висновки.
 • Клінічні виписки.
 • Медичні епікризи.
 • Історії хвороб.
 • Медичні довідки.
 • Результати медичних тестів.
 • Результати лабораторних обстежень та досліджень.
 • Протоколи проведених операцій.
 • Документи клінічних досліджень препаратів.
 • Фармацевтична документація.
 • Інструкції з експлуатації медичного обладнання та посібники користувача.
 • Буклети та рекламні каталоги медичного обладнання.
 • Науково-популярна медична література.
 • Наукова медична література.
 • Довідкова медична література та енциклопедії.
 • Навчальні посібники для студентів-медиків.
 • Сайти присвячені медичній та фармацевтичній проблематиці та медичному виробництву і клінічним дослідженням препаратів, а також медичним закладам і персоналу.

Особливістю медичного іспанського перекладу є, найперше, наявність великої кількості спеціальної термінології та числових значень, насиченість специфічними абревіатурами і різноманітними скороченнями з вузьких областей медичної практики та медичних досліджень, рукописні тексти, латинські терміни, часові обмеження для виконання іспансько-українських медичних перекладів.

Приймаючи до уваги вище наведені фактори, виконуючи медичний переклад, перекладачі нашого центру, найперше володіють в достатній для фахового перекладу мірі, базовими знаннями в медицині, хімії, біології, фармацевтиці. Також завжди пам'ятаємо, що медичний іспанський переклад вимагає від перекладача підвищеної уваги, зосередженості та усвідомлення власної відповідальності в точності передачі спеціальної медичної термінології. Окрім володіння спеціальними знаннями наші перекладачі вміють працювати з довідковою літературою в галузі медицини та фармацевтики, а при потребі, завжди консультуються у вузькопрофільних спеціалістів відповідної медичної області для якої використовується переклад.