Медичний переклад

Медичний переклад – це дуже відповідальна процедура належної передачі іспанською чи українською мовою інформації, яка стосуються медичної сфери та притаманна фармацевтичному, біохімічному та біологічному напрямках, медичним приладам та обладнанню.

Медичний переклад з іспанської мови

Найбільш поширеними перекладами з іспанської мови на українську чи з української мови на іспанську є різнотипні медичні документи, серед яких особливо виділяються:

 • лікарські висновки
 • клінічні виписки
 • медичні епікризи
 • історії хвороб
 • медичні довідки
 • результати медичних тестів
 • результати лабораторних обстежень та досліджень
 • протоколи проведених операцій
 • документи клінічних досліджень препаратів
 • фармацевтична документація
 • інструкції з експлуатації медичного обладнання та посібники користувача
 • буклети та рекламні каталоги медичного обладнання
 • науково-популярна медична література
 • наукова медична література
 • довідкова медична література та енциклопедії
 • навчальні посібники для студентів-медиків
 • сайти присвячені медичній та фармацевтичній проблематиці та медичному виробництву і клінічним дослідженням препаратів, а також медичним закладам і персоналу

Медичний переклад з іспанської мови на українську мову

Особливістю медичного перекладу на іспанську чи з іспанської мови є, найперше, наявність великої кількості спеціальної термінології та числових значень, насиченість специфічними абревіатурами і різноманітними скороченнями з вузьких областей медичної практики та медичних досліджень, рукописні тексти, латинські терміни, часові обмеження для виконання іспансько-українських медичних перекладів.

Приймаючи до уваги вище наведені фактори, виконуючи медичний переклад на іспанську чи українську мову, перекладачі нашого центру, найперше володіють в достатній для фахового перекладу мірі, базовими знаннями в медицині, хімії, біології, фармацевтиці. Також завжди пам’ятаємо, що медичний іспанський переклад вимагає від перекладача підвищеної уваги, зосередженості та усвідомлення власної відповідальності в точності передачі спеціальної медичної термінології. Окрім володіння спеціальними знаннями наші перекладачі вміють працювати з довідковою літературою в галузі медицини та фармацевтики, а при потребі, завжди консультуються у вузькопрофільних спеціалістів відповідної медичної області для якої використовується переклад.

Без коментарів.